De Diabetische Voet

Een bijzondere plaats neemt de Diabetische Voet in. Diabetes Mellitus ofwel suikerziekte is een stofwisselingsstoornis die gekenmerkt wordt door een hoge bloedsuikerspiegel. Diabetes heeft gevolgen voor het gehele lichaam en dus ook voor de voeten. De belangrijkste complicatie waar een voetspecialist mee te maken krijgt, is een diabetische voet. Hieronder vallen alle afwijkingen aan de voeten die, alleen of in combinatie, vaak voorkomen bij patiënten met diabetes mellitus. De afwijkingen variëren van overmatige eeltvorming, geringe gevoels- en/of doorbloedingsstoornissen, tot misvorming van de voet en ernstige (geïnfecteerde) huidafwijkingen en dieper gelegen weefsel(ulcera en gangreen).

Een diabetische voet kan ontstaan als gevolg van:

  • neuropathische complicaties (zenuwbeschadigingen)
  • angiopathische complicaties (beschadigingen van de kleine bloedvaten)
  • limited joint mobility (verstijving van gewrichten en bindweefsel)

Bovenstaande complicaties komen meestal gecombineerd voor en leiden tot beschadigingen van de huid en de nagels, tot afwijkingen in de voetstand en tot ongewenste drukplekken. De beschadigingen kunnen ongemerkt ontstaan, omdat het gevoel in de voeten afgenomen kan zijn door zenuwbeschadigingen (“nee hoor, ik voel niks”). Als dergelijke problemen niet op tijd ontdekt en verholpen worden, kan een onschuldig wondje aan de voet leiden tot amputatie van een teen of van de gehele voet. Zo kan een wondje dat normaal geen problemen geeft, bij een diabetespatiënt (levens)bedreigend zijn.

Een voetspecialist, bijvoorbeeld een registerpodoloog, zal nagaan hoe de factoren zoals stijfheid van de gewrichten, de aantasting van de zenuwbanen en voetvervormingen bijdragen aan verhoogde druk onder de voet. Voor de blote voet is dit vaak al redelijk uitvoerig onderzocht, maar voor de voetdruk tijdens het dragen van schoenen niet, terwijl de meeste mensen toch het overgrote deel van de dag schoenen dragen. Ook zal de voetenspecialist bekijken hoe de drukverdeling onder de voet is bij andere activiteiten dan recht vooruit lopen (traplopen, een heuvel op en af lopen, omkeren, etc.)

Als is vastgesteld welke factoren samenhangen met een verhoogde druk onder de voet, kan worden nagegaan of de diabetespatiënt baat heeft bij steunzolen. Steunzolen moeten de druk onder de voet beter verdelen, om ernstige voetproblemen op de langere termijn te voorkomen of te beperken.

Het diabetische voetprobleem varieert van lichte afwijkingen tot ernstige problemen.Bij behandeling zijn vaak meerdere zorgverleners betrokken, zoals diabetes verpleegkundige, medisch pedicure, registerpodoloog etc. Behandeling is na uitgebreid onderzoek altijd een individuele behandeling “op maat”.

Voor zowel diabetes als reuma geldt: Beter geen steunzolen dan slechte steunzolen.